Takuuehdot

Iloxair Oy

 1. Takuunantaja
  Iloxair Oy
   
 2. Takuun soveltamisala
  Takuu annetaan Ilox-ilmanvaihtokoneille, Ilox-liesikuvuille, Ilox-kanavapattereille sekä Ilox-äänenvaimentimille.
   
 3. Takuun voimassaoloaika
  Takuu on voimassa 2 vuotta ostopäivästä lukien.
   
 4. Takuun sisältö
  Takuunantaja vastaa siitä, että tavaran käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina takuuajan. Muuten tavarassa on virhe. Virheeksi katsotaan esimerkiksi valmistus- ja rakenneviat ja muut takuuaikana ilmenevät tavaran käyttökelpoisuutta heikentävät viat ja puutteet.
  Takuunantaja ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos tavaran laadun tai käyttökelpoisuuden poikkeaminen normaalista johtuu ostajan puolella olevasta syystä. Syy voi olla esimerkiksi tapaturma, ostajalle annettujen asennus-, käyttö- tai hoito-ohjeiden vastainen tai muu tavaran vääränlainen käsittely.
   
 5. Menettely virhetilanteessa
  Ostajan pitää ilmoittaa virheestä takuunantajalle tai myyjälle välittömästi, kun ostaja havaitsee virheen. Virheestä ilmoittaessaan ostajan pitää esittää takuutodistus, ostokuitti tai muu luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin tavara on ostettu. Tällaista selvitystä ei kuitenkaan tarvita, jos ostopaikka ja -aika käyvät ilmi myyjän tai takuunantajan pitämästä rekisteristä.
   
 6. Takuunantajan velvollisuus korjata virhe tai vaihtaa tavara virheettömään
  Takuunantaja korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja ilmoittaa virheestä.
   
 7. Korjaus- tai vaihtamisvelvollisuuden täyttämättä jättäminen
  Jos virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei tule kyseeseen, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.
   
 8. Vahingonkorvaus
  Välilliset vahingot takuunantaja on velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin takuunantaja on erityisesti sitoutunut.

Iloxair Oy | Piilipuunkatu 11 | 21200 Raisio | p. 020 442 3700 | etunimi.sukunimi@iloxair.fi