ILOX 89PLUS -ilmanvaihtokone

Ilox 89 ilmanvaihtokone on vastavirtakennolla varustettu lämmöntalteenottolaite.
  • Korkean lämpötilasuhteen vastavirtakenno
  • Energiatehokkaat tasavirtapuhaltimet
  • Lämmöntalteenottokennon lämpötilahyötysuhde on noin 80 % koko ilmavirta-alueella.