Talvi ja ilmanvaihto

Suomen ilmasto-olosuhteet ja tiukat energiavaatimukset haastavat tekniikan toimintaa etenkin kosteilla tai kylmillä seuduilla. On tärkeää luoda laitteille toimintamahdollisuudet ja huomioida laitteiden toimivuus myös pakkasen yllättäessä.

Iloxair vastaa tuotteensa toiminnasta. Koska ilmanvaihtokone toimii kuitenkin osana ilmanvaihtojärjestelmää, on tärkeää huomioida kaikki järjestelmän osatekijät kun selvitetään ilmanvaihtoon liittyviä toimintahäiriöitä tai poikkeavuuksia.

Säiden viiletessä kondenssivettä muodostuu aiempaa enemmän ja on tärkeää tarkistaa, että vesi poistuu koneesta normaalisti, eikä kondenssiveden poisto ole tukkiutunut.

On normaalia, että ilmanvaihtokone siirtyy aika-ajoin automaattisesti sulatustoiminnolle, jolla estetään koneen jäätyminen. Ilmanvaihtokoneissamme on olemassa mallista riippuen kahdenlaista sulatusautomatiikkaa. Pysäytyssulatuksessa tulopuhallin pysähtyy sulatuksen ajaksi. Ohitussulatuksessa puhaltimet jäävät käyntiin, mutta niiden teho saattaa laskea. Koneen älykäs automatiikka arvioi tarpeen kennon sulatukselle ja estää koneen jäätymisen pakkasella. Sulatussykli saattaa toistua useamman kerran sulatustarpeesta riippuen.

Kylmillä ilmoilla koneeseen saattaa muodostua jäistä huurretta, mutta tämä ei vielä aiheuta syytä huoleen, mikäli kone toimii normaalisti. Huurteen esto sulattaa jäätä automaattisesti pois.

Mikäli kone jäätyy talvella, on tärkeää tarkistaa sekä jäteilma- että raitisilmakanavan läpiviennit ja säleiköt talon ulkopuolella. Ne saattavat kerätä huurretta tai jäätä, jotka vaikuttavat koneen toimintaan siten, että koneen toiminta häiriintyy. Lisäksi on tärkeää varmistaa poistoilmasuodattimen puhtaus. Likainen suodatin vähentää merkittävästi poistuvan ilman määrää ja luo ylipaineen, joka osaltaan hankaloittaa koneen normaalia toimintaa. Luonnollisesti ylipaine on myös talolle haitallista kosteuden kertyessä rakenteisiin, joten suosittelemme säännöllistä suodattimien vaihtoa ja imurointia etenkin talviaikaan. Ylipaineen huomaa yleensä siitä, että kylmällä ilmalla ulommaisen lasikerroksen sisäpinta huurtuu. Suodattimien puhtauden lisäksi on tärkeää, että käytetään Iloxairin alkuperäisiä suodattimia, koska kone on säädetty alkujaan niiden mukaan ja painesuhteet voivat muuttua yllättävän paljon käytettäessä muunlaisia suodattimia.

Erilaiset ilmanvaihdon tehostustoiminnot, ilmankostuttimet, muu kosteuskuorma ja suunnitelmista poikkeavat ilmamäärät lisäävät sulatustarvetta sekä kasvattavat jäätymisriskiä.

Laitteemme on suunniteltu Suomen talviolosuhteisiin. Kuitenkin poikkeuksellisen kovilla pakkasilla kannattaa pyrkiä välttämään tehostustoimintojen käyttöä. Näin koneemme palvelee sinua entistä paremmin.